Zijwaartse Bijhaal

Direct na de afzet wordt het afzetbeen actief bijgehaald, terwijl het lichaam kantelt om de afzetschaats. De bijhaalbeweging is onder te verdelen in twee opeenvolgende bewegingen:

  • de zijwaartse bijhaal in het verticale vlak loodrecht op de afzetschaats
  • de voorwaartse bijhaal in een vlak evenwijdig aan het schouder-heup-knie-enkel vlak van het afzetbeen.

Beschrijving zijwaartse bijhaal
De zijwaartse bijhaal begint onmiddellijk na de afzet en is voltooid als het heup-knie-enkel-vlak van het bijhaalbeen evenwijdig is aan het heup-knie-enkel-vlak van het afzetbeen. De knie van het bijhaalbeen bevindt zich dan achter de knie van het afzetbeen (hoe ver is afhankelijk van de diepte van de schaatszit).

De bijhaal verloopt ontspannen als het bovenbeen verticaal afhangt (het bovenbeen legt dan de kortste weg terug af), het onderbeen nagenoeg horizontaal is (bij een voldoend diepe schaatszit) en de voet weer haaks staat op het onderbeen. Een ontspannen uitvoering van de zijwaartse bijhaal is de beste voorbereiding op de inzet.Web-afbeeldingen.016

Figuur 1a. Beweging bovenbeen in vericaal vlak, onderbeen horizontaal en voetzool zichtbaar.


Zijwaartse bijhaal in beeld.

Bijdrage zijwaartse bijhaal aan afzet
De zijwaartse bijhaal is een slingerbeweging die synchroon loopt met de kanteling van het lichaam om de afzetschaats (van de buitenkant naar de binnenkant van de schaats) en versterkt daarmee de kanteling van het lichaam in de glijfase. Daartoe moet de rotatiesnelheid van de slingerbeweging van de bijhaal en de rotatiesnelheid waarmee het lichaam om de afzetschaats kantelt op elkaar zijn afgestemd. Web-afbeeldingen.017

Figuur 2. Beweging bijhaalbeen draagt bij aan de gewenste kanteling van het lichaam om de afzetschaats.

Techniekaanwijzingen zijwaartse bijhaal:

  1. breng ‘knie naar knie’ langs kortste weg
  2. laat onderbeen afhangen
  3. laat voetzool zien.

Naar paragraaf voorwaartse bijhaal.