Bijhaal

De functie van de bijhaal in de bocht is het terug halen van het strek-been.

Bijhaal links
Uitgangspositie en uitvoering
Onmiddellijk na de afzet volgt de bijhaal van het (afzet)been. Het linkerbeen is achter het afzetbeen zijwaarts gestrekt naar rechts (eerste foto in figuur 1.).
De bijhaal van het linkerbeen verloopt achterlangs het rechter afzetbeen tot het bijhaalbeen in het vlak is evenwijdig aan het heup-, knie- en enkel-vlak van het rechter afzetbeen.
Gedwongen door de kruising van het linkerbeen achterlangs het rechterbeen hangt het bovenbeen loodrecht op het ijs ontspannen af. Met de linkerschaats in verticale stand loop je bovendien het minste risico dat de bijhaal-schaats blijft haken achter de afzetschaats.
Vervolgens maakt de knie een ‘hef’ beweging in het vlak van het rechter afzetbeen tot het bijhaalbeen de hoeken van de schaatszit heeft bereikt en de bijhaal is voltooid (laatste foto in figuur 1.).

36.001

Figuur 1. Bijhaal links achterlangs rechter afzetschaats tot begin strekking rechts.

Bijhaal rechts
Uitvoering
Voor de bijhaal van het rechter been is er de keuze tussen bijhalen voorlangs of overlangs de linker afzetschaats. Overlangs wil zeggen dat de bijhaalschaats over de neus van de linker afzetschaats scheert. De afgelegde weg van de  bijhaalschaats is daardoor weliswaar iets korter maar het risico bestaat dat de schaatser licht omhoog komt in het afzetbeen, omdat de knie van het bijhaalbeen moet worden opgetrokken. Ik ga daarom uit van een bijhaal voorlangs de afzetschaats.
37.001

Figuur 2. Bijhaal rechts voorlangs linker afzetschaats tot begin strekking links.

Op het moment dat de schaats van het rechter bijhaalbeen zich recht vóór de afzetschaats bevindt (laatste foto figuur 2.) begint het linker afzetbeen te strekken. De bijhaal is op dat moment nog niet voltooid, de enkelhoek van het bijhaalbeen is zelfs stomp! Door de strekking van het afzetbeen in het heupgewricht wordt het lichaamszwaartepunt naar voren geduwd en bereikt het inzetbeen alsnog de hoeken van de schaatszit (zie ook de paragraaf Inzet (en strekking) bocht ).

Voor een optimale voorbereiding op de volgende afzet moet bij het voltooien van de bijhaal de afstand tussen de inzetschaats en de afzetschaats zo klein mogelijk zijn (‘voeten zijn gesloten’)..

Techniekaanwijzing bijhaal:

  1. Houd knie linker bijhaalbeen laag, onder niveau rechter knie (voorkomt omhoog komen rechter heup)
  2. Laat bovenbeen linker bijhaalbeen verticaal afhangen, houd onderbeen linker bijhaalbeen horizontaal en laat voetzool linker schaats zien
  3. Hef knie rechter bijhaalbeen naar borst voor actieve bijhaal rechterbeen vóórlangs (linker) afzetbeen
  4. Voer bijhaal actief uit.

Naar paragraaf inzet (en strekking) bocht.