Ingaan bocht en baan lzp

Ingaan bocht
Aan het einde van het rechte eind kunnen we anticiperen op de bocht door de laatste rechte-eind-inzet rechts  zo recht mogelijk naar voren uit te voeren met het lichaamszwaartepunt boven of, zo mogelijk, links van de rechter inzetschaats (dus geen inzet op de buitenkant van de rechter schaats). We wijken daardoor zo min uit naar rechts. Je kunt de laatste rechte-eind-inzet rechts ook opvatten als de eerste bocht-inzet rechts.
Met het lichaamszwaartepunt boven of, zo mogelijk, links van de rechter inzetschaats kan er direct worden begonnen met de val naar links, gevolgd door een strekking van het rechter afzetbeen.
Om nog minder af te wijken van de ideale lijn kun je aan het einde van de rechter afzet de schaats de bocht in sturen.

Ingaan van de bocht in beeld

Baan lichaamszwaartepunt
Dankzij de techniek van het pootje over is de afzetkracht bij elke afzet de “bocht in” gericht.
Omdat de afzetkracht loodrecht staat op de afzetschaats en de ‘voorwaartse richting’ de richting is van de raaklijn aan de bocht waarmee je de bocht wilt ‘aansnijden’ (en dus verschilt van de afzetrichting) heeft de afzetkracht een voorwaartse component en een centripetaal component.
De voorwaartse component compenseert de lucht- en wrijvingsweerstand en de centripetaal kracht duwt het lichaam de bocht in. Aan het einde van de afzet vangt de schaatser die duw op met de inzet van de andere schaats in de (volgende) voorwaartse richting.
Het lichaamszwaartepunt volgt bij elke afzet dus een cirkelvormige baan de “bocht in”.

Figuur 1. Schematische weergave van schaatsslagen in de bocht.

De eerste zwarte pijl in figuur 1. stelt de afzet rechts voor (met het lichaamszwaartepunt boven of ,zo mogelijk, links van de afzetschaats), de eerste rode stippellijn de bijhaal rechts voorlangs het afzetbeen en de groene stippellijn de inzet rechts; de tweede pijl stelt de afzet links voor, de tweede rode stippellijn de bijhaal links achterlangs het afzetbeen en de groene stippellijn de inzet links; etc.
De blauwe streepjeslijn stelt de baan voor van het lichaamszwaartepunt.

Techniekaanwijzing
Ingaan bocht:

  1. Vóór ingaan bocht is laatste inzet rechter schaats  meer voorwaarts gericht met het lichaamszwaartepunt boven de schaats
  2. Vat de laatste rechte-eind-inzet rechts op als de eerste bocht-inzet rechts..

Naar paragraaf Hangen in de bocht.