Schaatstechniek

Inleiding
Wat is schaatstechniek en waarop is die techniek gebaseerd. Dat is, kort samengevat, de centrale vraag in deze site.

Schaatsen is het herhaald uitvoeren van een beweging op een (voortglijdende) schaats met als doel een afzetkracht op te bouwen om daarmee de reeds aanwezige glijsnelheid te vermeerderen of op z’n minst te behouden (zie voetnoot 1)).


De schaatsbeweging in beeld

Bijna iedereen kan schaatsen, of zegt te kunnen schaatsen. Maar waar de ene schaatser zich ogenschijnlijk moeiteloos voortbeweegt, moet de andere schaatser zwoegen om vooruit te komen. Dat verschil is een kwestie van techniek.

Schaatstechniek en stijl
Schaatstechniek is een uitvoering van de schaatsbeweging die is gebaseerd op de idee van efficiëntie: hoe realiseer ik met een minimale inspanning een maximaal resultaat, in dit geval een zo groot mogelijke afzetkracht / glijsnelheid (zie voetnoot 2)).
Bij een schaatstechnisch goede uitvoering van de schaatsbeweging is op onderdelen ruimte aanwezig om persoonlijke elementen aan te brengen, bijvoorbeeld op grond van persoonlijke voorkeur, karakter of lichamelijke omstandigheden. Daardoor zullen geen twee schaatser met eenzelfde techniek op dezelfde manier schaatsen. Op grond van dergelijke verschillen spreek ik van een persoonlijke stijl binnen de schaatstechniek:

Techniek is  de gemeenschappelijke basis van het schaatsen, stijl de persoonlijke invulling bij een efficiënte uitvoering.

Indeling in hoofdstukken
In het hoofdstuk De schaats(-houding) bespreken we de zijwaartse afzet,  de (klap-)schaats en de karakteristieke schaatshouding.
In de hoofdstukken Rechte eind en Bocht bespreken we niet alleen de uitvoering van de schaatsbeweging, maar zetten ook uiteen hoe de afzetkracht wordt opgebouwd. We vatten elke paragraaf van beide hoofdstukken kort samen met praktische techniekaanwijzingen voor een juiste uitvoering van de schaatsbeweging. (Deze aanwijzingen vormen geen methodiek voor het aanleren van de schaatstechniek.)
In het hoofdstuk zijwaarts vooruit behandelen we de vraag hoe de (zijwaartse) afzetkracht wordt omgezet in een (voorwaartse) snelheid.
Tot slot volgt het hoofdstuk Training (uiteraard van de schaatstechniek) met daarin verschillende aspecten zoals balansoefeningen, techniek-oefeningen op het ijs en op het veld, trainingsvormen en de schaatsplank.

De klassieke techniek en de shorttrack techniek in beeld

Naar paragraaf  Schaatshouding.

 1)) Dit is overeenkomstig de wet van Newton: een lichaam waarop een kracht werkt, ondergaat een versnelling.

2) Waar schaatstechnisch gesproken verschillen bestaan tussen het rijden met een hoog bewegingstempo en het zogenaamde duurschaatsen ga ik bij de beschrijving uit van de beweging van een stayer.