Schaatstechniek

Inleiding
Wat is schaatstechniek en waarop is die techniek gebaseerd. Dat is, kort samengevat, de centrale vraag in deze site.

In een aantal hoofdstukken beschrijven we achtereenvolgens
– de schaatsbeweging (inclusief de schaatsslag, de ronding van het schaatsijzer en de karakteristieke schaatshouding)
– de schaatstechniek van het rechte eind (afzet, bijhaal, inzet en armzwaai)
– de schaatstechniek van de bocht (afzet, bijhaal, inzet en armzwaai).

In het hoofdstuk zijwaarts vooruit behandelen we de kernvraag hoe de (zijwaartse) afzetkracht wordt omgezet in een (voorwaartse) snelheid.

We vatten elke paragraaf kort samen met praktische techniekaanwijzingen voor een juiste uitvoering van de schaatsbeweging. (Deze aanwijzingen vormen geen methodiek voor het aanleren van de schaatstechniek.)

We sluiten af met een hoofdstuk Training (uiteraard van de schaatstechniek) met daarin verschillende aspecten zoals balansoefeningen, techniek-oefeningen op het ijs en op het veld, trainingsvormen en de schaatsplank.

Schaatstechniek en stijl
Bijna iedereen kan schaatsen, of zegt te kunnen schaatsen. Maar waar de ene schaatser zich ogenschijnlijk moeiteloos voortbeweegt, moet de andere schaatser zwoegen over het gladde ijs. Dat verschil is een kwestie van techniek.

Schaatsen is het herhaald uitvoeren van een beweging op een (voortglijdende) schaats met als doel een afzetkracht op te bouwen om daarmee de reeds aanwezige glijsnelheid te vermeerderen of op z’n minst te behouden.


De schaatsbeweging in beeld

Schaatstechniek is een uitvoering van de schaatsbeweging die is gebaseerd op de idee van efficiëntie: hoe realiseer ik met een minimale inspanning een maximaal resultaat, in dit geval een zo groot mogelijke afzetkracht / glijsnelheid.


De klassieke techniek en de shorttrack techniek in beeld

Bij een schaatstechnisch goede uitvoering van de schaatsbeweging zal op onderdelen ruimte aanwezig zijn om persoonlijke elementen aan te brengen, bijvoorbeeld op grond van persoonlijke voorkeur, karakter of lichamelijke omstandigheden. Daardoor zullen geen twee schaatser met eenzelfde techniek op dezelfde manier schaatsen. Op grond van dergelijke verschillen spreek ik van een persoonlijke stijl binnen de schaatstechniek:

techniek is  de gemeenschappelijke basis van het schaatsen, stijl de persoonlijke invulling bij een efficiënte uitvoering.

Waar schaatstechnisch gesproken kleine verschillen bestaan tussen het rijden met een hoog bewegingstempo en het zogenaamde duurschaatsen ga ik voor de beschrijving uit van de beweging van een stayer.

Naar paragraaf  schaatsbeweging.