Schaatstechniek

Inleiding
Deze site gaat over de techniek van het schaatsen op het rechte eind en in de bocht.
In een viertal hoofdstukken beschrijven we achtereenvolgens de schaatsbeweging (inclusief de schaatsslag, de ronding en de schaatshouding), de schaatstechniek van het rechte eind en van de bocht (afzet, bijhaal, inzet en armzwaai) en de verschillende aspecten van de training van de schaatstechniek (zoals balansoefeningen, schaatstechniek-oefeningen, droogtraining en schaatsplank).

De beschrijving van elk onderdeel van de schaatsbeweging wordt, waar nodig, aangevuld met een korte uitleg van het ‘waarom’ van de beweging en afgesloten met een samenvatting in de vorm van techniekaanwijzingen en, indien mogelijk, met schaatsoefeningen. De aanwijzingen zijn bedoeld voor een juiste uitvoering van de schaatsbeweging en zijn geen methodiek voor het aanleren van de schaatstechniek.

Ten slotte volgen in het hoofdstuk ‘Terzijde’ nog aparte bijdragen   over de vraag hoe de afzetkracht wordt omgezet in snelheid, over het overkomen en de zogenaamde S-curve.

Schaatstechniek en stijl
Bijna iedereen kan schaatsen, of zegt te kunnen schaatsen. Maar waar de ene schaatser zich ogenschijnlijk moeiteloos voortbeweegt, moet de andere schaatser zwoegen over het gladde ijs. Dat verschil is een kwestie van techniek.

Schaatsen is het herhaald uitvoeren van een beweging op een (voortglijdende) schaats met als doel een afzetkracht op te bouwen om daarmee de reeds aanwezige glijsnelheid te vermeerderen of op z’n minst te behouden.


De schaatsbeweging in beeld

Schaatstechniek is een uitvoering van de schaatsbeweging die is gebaseerd op de idee van efficiëntie: hoe realiseer ik met een minimale inspanning een maximaal resultaat, in dit geval een zo groot mogelijke afzetkracht / glijsnelheid.


De klassieke techniek en de shorttrack techniek in beeld

Bij een schaatstechnisch goede uitvoering van de schaatsbeweging zal op onderdelen ruimte aanwezig zijn om persoonlijke elementen aan te brengen, bijvoorbeeld op grond van persoonlijke voorkeur, karakter of lichamelijke omstandigheden. Daardoor zullen geen twee schaatser met eenzelfde techniek op dezelfde manier schaatsen. Op grond van dergelijke verschillen spreek ik van een persoonlijke stijl binnen de schaatstechniek:

techniek is  de gemeenschappelijke basis van het schaatsen, stijl de persoonlijke invulling bij een efficiënte uitvoering.

Waar schaatstechnisch gesproken kleine verschillen bestaan tussen het rijden met een hoog bewegingstempo en het zogenaamde duurschaatsen ga ik voor de beschrijving uit van de beweging van een stayer.

Naar paragraaf  schaatsbeweging.