Armzwaai

Armzwaai

De voorwaartse én de achterwaartse armzwaai zijn een actieve ondersteuning van de zijwaartse afzet:

– de voorwaartse rechter armzwaai ondersteunt de afzet met het rechter afzetbeen

– de achterwaartse rechter armzwaai ondersteunt de afzet met het linker afzetbeen.

De armzwaai kan alleen een krachtige ondersteuning zijn van de afzet als de beweging van de (boven-) arm spoort met de beweging van de romp, die bij het begin van elke strekking wegdraait van het afzetbeen naar het inzetbeen (feitelijk een beweging vanuit de heup).

De voorwaartse rechter armzwaai is daarom van schuin achter het lichaam naar schuin voorlangs het lichaam. Om te voorkomen dat de romp tot voorbij het inzetbeen wegdraait breken we de voorwaartse armzwaai af in de elleboog en stoppen als de hand voor het gezicht is. Het effect van de voorwaartse armzwaai is dus beperkt tot de beweging van de bovenarm.

De achterwaartse armzwaai trekt de romp in de tegenovergestelde richting.

Het effect van een krachtige armzwaai is het grootst tijdens de korte fase dat het afzetbeen zich strekt in het heupgewricht en de positie van de romp verandert van ‘boven afzetbeen’  naar ‘boven inzetbeen’. Het deel van de armzwaai dat aan die fase voorafgaat (van schuin achter het lichaam bij de voorwaartse armzwaai en van schuin voorlangs het gezicht bij de achterwaartse armzwaai) is op te vatten als de aanloop naar die effectieve fase.

Actieve ondersteuning afzet met armzwaai in beeld.

 

35.001

Figuur 1. Achterwaartse rechter armzwaai versterkt actief de afzet met het linker afzetbeen en trekt de romp weg van het afzetbeen.

De armzwaai is onontbeerlijk bij het aanzetten (steigerung) en bij het rijden met hoge frequentie. Immers, van de massa van de romp gaat een zekere vertraging uit en zonder die armzwaai kan de romp de beweging van de heup niet volgen.

Aanwijzingen armzwaai:

  1. Beweeg (boven-)arm van schuin achter naar schuin voorlangs het lichaam
  2. Breek armzwaai af in elleboog
  3. Beweeg onderarm tot vlak voor het gezicht
  4. Gebruik voorwaartse én achterwaartse armzwaai voor het versterkt wegduwen van het lichaam van de afzetschaats
  5. Gebruik voorwaartse én achterwaartse armzwaai ter ondersteuning van het wegdraaien van de romp van het afzetbeen naar het inzetbeen.

Naar paragraaf overkomen.